Compassionfokuseret tilgang til fødselsdepression

PRISER


Kort om kurset Compassionfokuseret tilgang til fødselsdepression:


På kurset “Compassionfokuseret tilgang til fødselsdepression” vil du blive introduceret til Compassionfokuseret Terapi, en behandlingsmetode med dokumenterede gode resultater især ved behandling af depression. Interessen for denne tilgang er stigende både nationalt og internationalt, også i forhold til behandling af fødselsdepression. Der pågår aktuelt flere forskningsstudier, der undersøger effekten af metoden i forhold til denne målgruppe, og resultaterne er lovende.

Kursusdeltagerne vil blive præsenteret for at arbejde med metoden i både individuelle- og gruppeforløb, med udgangspunkt i både terapeutiske forløb og mere selvhjælpsorienterede forløb. Du behøver ikke nødvendigvis have dybdegående kendskab til hverken fødselsdepression eller terapiformen for at få udbytte af kurset, blot en interesse i at udforske emnet sammen med dine medkursister.


Gennem kurset vil vi stræbe efter at opnå en præcis forståelse af fødselsdepression, de underliggende mekanismer og diagnosticeringsproceduren. Forældre, der oplever fødselsdepression, står ofte over for selvbebrejdelse, skyld- og skamfølelse, samtidig med at de skal håndtere de indre og ydre forandringer, der følger med at få et barn. Hvordan disse forældre navigerer gennem denne periode afhænger af adskillige faktorer, og et afgørende element er deres forhold til sig selv og omverdenen. Tilknytningsmønstre spiller en betydelig rolle, og kurset vil udforske, hvordan compassion-evnen er central i forhold til den voksende moderskabsproces.


Som kursist vil du blive introduceret til de forskellige stadier af “The Compassionate Mind” i den perinatale periode. Gennem praktiske øvelser, der både opleves individuelt og i rollespil, vil du få indblik i, hvordan man arbejder med “The Compassionate Mind” i denne særlige periode.

Kurset vil desuden fokusere på, hvordan man meningsfuldt kan arbejde med parforholdet og skabe en positiv relation mellem den ramte og baby.Formålet med at have en compassionfokuseret tilgang til fødselsdepression:

 • Forældres forhold til sig selv forbedres, således at den indre stemmer bliver mere forstående og omsorgsfuld
 • Overskuddet til at arbejde med tilknytningsmønstre og sammenspil forbedres
 • Balancen mellem drive, trussel og beroligelse forbedres
 • Større forståelse af egne og barnets følelser og hvordan de kan reguleres


Den Compassionfokuserede tilgang til fødselsdepression kan målrettes: 

 • Forældre med fødselsdepression
 • Forældre med svære oplevelser igennem graviditet og fødsel, hvor der ikke ses traumereaktioner
 • Gruppeforløb
 • Individuelle forløb
 • Mødre
 • Fædre

Læringsmålene for kurset Compassionfokuseret tilgang til fødselsdepression:

 • At få en grundig forståelse af hvad fødselsdepression er, hvordan man kan skelne mellem fødselsdepression og andre lignende reaktioner i forbindelse med forældredannelsesprocesser
 • Grundig teoretiske indføring i Compassion Fokuseret Terapi
 • De relevante dele af tilknytningsteori og hvordan vi kan arbejde med relationen til baby undervejs
 • At blive fortrolig med den empiriske evidens for interventionen
 • At få grundig indføring i hvordan man kan arbejde med metoden i praksis både i gruppe- og individuelle forløb
 • En indføring i hvordan nære relationer kan inddrages som en del af interventionenPraktisk:

Del 1: 4.-6. november 2024 – undervisningen kan tilgås enten online eller via fremmøde

Del 2: 2.-3. december 2024 – undervisningen tilgås primært via fremmøde – for dig der bor særligt langt væk, er det muligt at lave særaftale.

Fremmøde på Grønløkkevej 8, 5000 Odense. 20 minutter til fods fra Odense banegård og med gode parkeringsmuligheder lige udenfor døren. 


Der vil være forplejning i form af frokost og te og kaffe på del 2 af uddannelsen. 

Målgruppe: Psykologer, familieterapeuter, sundhedsplejersker og alle andre der arbejder med forældre-barn sammenspil.

Deltagerantal: Max 30 personer

Pris: 8500,- (+moms) inkl. forplejning.
Betaler du privat, betaler du ikke moms.
Det er muligt at dele betaling op i rater med en pris på 30 kr. pr. rate.

Sprog: Undervisningen foregår på dansk.

Kursusbevis: Du vil modtage et kursusbevis hvis du er fremmødt og aktiv til 90 % af undervisningen.

Forberedelse: Vi vil forud for kurset anbefale at læse noget litteratur.

Underviser: 

“Kaja Dreiøe Möglich Rasmussen, autoriseret psykolog, er en passioneret og erfaren underviser inden for emner omhandlende forældredannelse og de forskellige udfordringer, der kan opstå i forbindelse hermed. Med en baggrund som klinisk psykolog og terapeut har Kaja specialiseret sig i Compassionfokuseret terapi og har mange års erfaring med behandling af fødselsdepression, fødselstraumer, fødselspsykoser, OCD i forbindelse med at blive forældre, mv.
Kajas fokus er bredt og helhedsorienteret i behandlingen af de forskellige reaktioner, og hun inddrager gerne både partner, bedsteforældre og ikke mindst baby i behandlingen.

Kaja har erfaring med at arbejde både kommunalt, privat og i NGO.
Kaja har sammen med forskellige samarbejdspartnere udviklet et manualiseret gruppeterapeutisk tilbud, som flere kommuner benytter sig af. Kaja superviserer i mange forskellige kommuner, der ønsker at implementere enten dele af eller hele tilgangen til forældre med fødselsdepression.
Kaja arbejder sammen med og superviseres af førende forskere og specialister i ind- og udland.
Kaja er lige nu i gang med et ‘Feasability og Acceptability studie’, der undersøger forældres oplevelse af metoden, samt oplevelse af hjælpsomme og hæmmende faktorer i terapien.


Tilkøb af supervision: 

Det er muligt at tilkøbe supervision ved Kaja. Kaja tager 1200 kr. i timen for individuel supervision, samt 1400 kr. i timen for gruppesupervision. Kaja tilbyder supervision både online, i hendes lokaler i Odense samt på jeres adresse med et forbehold for timeantal og kørselstillæg.

Undervisningsform: 

Du vil alle dage opleve en dynamisk undervisningsform, hvor du får mulighed for at erfare det du senere selv skal praktisere. Der vil være en balance mellem teori og praksis med inddragelse af øvelser, hvor du kommer til at mærke tilgangen på egen krop. Der vil også være øvelser, hvor du får mulighed for at praktisere det terapeutiske arbejde.

Købsbetingelser: 
Når du har tilmeldt og betalt for kurset, er tilmelding bindende. Penge betales ikke retur hvis du som deltager aflyser din deltagelse. Du kan efter aftale sælge din kursusplads videre, såfremt det er til afstemt målgruppe.

Fagartikel:

Role of self-compassion in psychological well-being among perinatal women | Archives of Women’s Mental Health (springer.com)

Self-Compassion and Mindfulness: Modeling Change Processes Associated with the Reduction of Perinatal Depression | Journal of Child and Family Studies (springer.com)

Self-compassion and complete perinatal mental health in women at high risk for postpartum depression: The mediating role of emotion regulation difficulties – PubMed (nih.gov)

A mindfulness and compassion-based program applied to pregnant women and their partners to decrease depression symptoms during pregnancy and postpartum: study protocol for a randomized controlled trial – PMC (nih.gov)


  Milla
  Milla

  Familieterapeut

  Jeg synes for det første, at Kaja formåede at undervise indlevende og viste et fagligt niveau der var forståeligt og ikke mindst brugbart ift. At løfte det ind i vores praktiske hverdag i det kommunale. Kurset havde en god struktur, som virkede godt på mig. Jeg har lært at forstå hjernens måde at arbejde på. CFT tilgangen er en metode der er brugbar for mig i arbejdet med fødselsdepressions ramte forældre. Det er en metode, hvor jeg selv bliver bragt i spil, hvilket er essentielt for at se en positiv udvikling hos de ramte forældre.

   Ditte
   Ditte

   Sundhedsplejerske

   Det er længe siden jeg synes jeg har fået så meget god viden med mig, når jeg har fået undervisning. Indholdet blev serveret på en god og forståelig måde. Kaja formåede at sætte det ind i en konkret sammenhæng, så det føltes nemt at kunne implementere i mit arbejde med fødselsdepressionsgrupperne. Undervisningen var varieret; tavleundervisning, gruppeøvelser og fine videoer. Det var med til at gøre kursusdagene spændende og at jeg var med hele vejen igennem.

    Anne
    Anne

    Psykolog

    Jeg fik på kurset en ny ramme at sætte meget af min viden ind i. Den grundlæggende teori i CFT, giver rigtig god mening for mig og kan bruges i mange typer forløb. Kajas formidling er tydelig og præcis og hun er tydelig omkring hvornår der er forskning bag hendes ord og hvornår det handler om erfaringer. Man kan mærke at Kaja brænder for lige netop denne målgruppe, og har meget viden og erfaring som hun formidler på en letforståelig måde. Kaja havde hele vejen igennem blik for at variere undervisningen.