fagkurser

PRISER

GRO psykologpraksis – Fagkurser til psykologer

Læs mere herunder om hvilke kurser vi tilbyder.

Metakognitiv terapi har fokus på vores kognition, vores tænkning, og ligesom i kognitiv adfærdsterapi betragter man i metakognitiv terapi vores tanker som et bindeled mellem det, vi oplever, og det vi føler. Vores tanker påvirker altså, hvad vi føler de tanker, vi gør os om vores tanker, og de er et udtryk for, at vi er bevidste om vores tænkning. Derfor har vi også mulighed for at regulere den.Metakognitiv terapi har fokus på vores kognition, vores tænkning, og ligesom i kognitiv adfærdsterapi betragter man i metakognitiv terapi vores tanker som et bindeled mellem det, vi oplever, og det vi føler. Vores tanker påvirker altså, hvad vi føler de tanker, vi gør os om vores tanker, og de er et udtryk for, at vi er bevidste om vores tænkning. Derfor har vi også mulighed for at regulere den.

GRO psykologpraksis - Fagkurser til psykologer

NURTURE & PLAY – MENTALISERINGSBASERET FORÆLDRE-BARN SAMSPIL
DATO: MAJ 2024

Samspil intervention er en korttids intervention baseret på både theraplay og mentaliseringsteori. Metoden er praksisorienteret og udviklet med tanke på evidens men også på at være en let tilgængelig tilgang til at arbejde med forældre-barn samspil. Aktive og legende sessioner, med inddragelse af kropsliggjort mentalisering herunder gensidighed i aktiviteten, hvor der er fokus på synkronitet og spejling, og  reflekterende mentaliseringsaktiviteter  gennem refleksiv forældre rettet videofeedback.


KURSUS I LOVGIVNING OG ETIK FOR PSYKOLOGER
DATO: 16.-17. SEPTEMBER 2024

På dette kursus dykker vi ned i relevant lovgivning og etiske overvejelser i psykologarbejdet.
Du vil få:
1. Dybdegående indsigt i lovgivning: Herunder praktiske redskaber til at navigere gennem komplekse retsakter og lovgivning, der regulerer psykologarbejdet på voksenområdet.
2. Etiske overvejelser i praksis: Vi vil diskutere nogle af de etiske udfordringer man kan stå i som psykolog.
Kurset er godkendt på psykologernes specialistuddannelse.


KURSUS I FORSKNING OG FORMIDLING FOR PSYKOLOGER
DATO: 26., 27. og 28. AUGUST 2024.

Dette kursus er udviklet med udgangspunkt i Dansk Psykologforenings krav til specialistuddannelsen for psykologer. Formålet med kurset er at udruste deltagerne med omfattende viden og færdigheder inden for forskningsmetodologi. Vores mål er at hjælpe kursister trygt gennem produktudvikling, så modulet kan gennemføres.


ONLINE PERINATAL MARSCHAK INTERACTION METHOD (MIM) KURSUS
DATO: 26. – 27. SEPTEMBER og 24.-25. OKTOBER 2024.

Bliv skarpere til observere, vurdere og arbejde med forældre-småbarn sammenspil med The Perinatal Marschak Interaction Method (MIM) kursus. Metoden består af strukturerede observationer, og hjælper til at strukturere det observerede, så vi bedre kan forstå og vurdere kvaliteten og karakteren af forholdet mellem barn og omsorgsperson. Udforsk dimensionerne af engagement, omsorg, udfordring og struktur for at få indsigt i, hvordan disse elementer påvirker barnet.


KURSUS I COMPASSIONFOKUSERET TILGANG TIL FØDSELSDEPRESSION:
DATO: 4.-6. NOVEMBER OG 2.-3. DECEMBER 2024.

På kurset “Compassionfokuseret tilgang til fødselsdepression” vil du blive introduceret til Compassionfokuseret Terapi, en behandlingsmetode med dokumenterede gode resultater især ved behandling af depression.
Kursusdeltagerne vil blive præsenteret for at arbejde med metoden i både individuelle- og gruppeforløb, med udgangspunkt i både terapeutiske forløb og mere selvhjælpsorienterede forløb. 

GRO psykologpraksis – Fagkurser til psykologerGRO psykologpraksis – Fagkurser til psykologer