Forskning og formidlings kursus for psykologer

PRISER

Kort Forskning og formidlings kursus for psykologer

Dette kursus er udviklet med udgangspunkt i Dansk Psykologforenings krav til specialistuddannelsen for psykologer. Formålet med kurset er at udruste deltagerne med omfattende viden og færdigheder inden for forskningsmetodologi, og for at hjælpe kursister trygt igennem opgaveskrivningen, som er en del af modulet. Formålet med kurset er at give deltagerne viden og færdigheder til kritisk at evaluere, designe og gennemføre empiriske undersøgelser, samt skærpe evnen til at formidle forskningsfund.

Kursets læringsmål:

– Forståelse af forskellige forskningsmetoder og forskningsdesign.
– Analyse og kritisk læsning af videnskabelige artikler.
– Etiske retningslinjer og overvejelser i forskning.
– Formulere præcise forskningsspørgsmål.
– Vælge relevante psykologiske test/undersøgelsesmetoder.
– Udforme en forskningsprotokol for et konkret forskningsprojekt.
– Træning i systematisk litteratursøgning for at opnå relevante og opdaterede ressourcer.
– Praktisk indsigt i effektive dataindsamlingsmetoder og rekrutteringsstrategier.
– Anvendelse af forskningsresultater til at informere og forbedre klinisk praksis.

Produktudvikling

For at gennemføre modulet på specialistuddannelsen er det et krav at deltageren udarbejder et produkt (artikel, bogkapitel, fagligt oplæg eller opgave) godkendt af undervisere eller andre med Ph.d. i psykologi.
Deltagere har mulighed for at arbejde med produktet før, under eller efter den teoretiske del af kurset.
Deltagerne har frit mulighed for at til- eller fravælge vejledning hos underviser, samt til- eller fravælge at underviser godkender deres opgave. Kursusprisen er forskellig alt efter om der tilvælges vejledning og/eller godkendelse af opgave.

Undervisningsmetode

Undervisningsmetoden omfatter en dynamisk kombination af inspirerende oplæg, praktiske øvelser og givende gruppearbejde. Vi tror på, at denne mangfoldige tilgang skaber en engagerende læringsoplevelse, hvor deltagerne kan fordybe sig i stoffet på forskellige måder.

Underviser

MORTEN HVENEGAARD


Morten Hvenegaard er psykolog og PhD. Morten arbejder med og forsker i emner indenfor klinisk psykologi og psykoterapi. Morten er forfatter på en lang række forskningsartikler og bøger om psykoterapi. Morten har tidligere været ansat ved Københavns Universitet, hvor han også har undervist i både teori og metodefag.  
Morten er meget optaget af god forskningspraksis og at vi husker at læse forskningsartikler med en kritisk analyserende tilgang.
KASPER LEVIN

Kasper Levin er cand.mag i psykologi, filosofi og videnskabsteori og har en ph.d. i socialpsykologi.

I sine ansættelser som forsker og underviser på Københavns Universitet og Roskilde Universitet har han bl.a. forsket i forholdet mellem kunst og mental sundhed blandt psykiatribrugere samt æstetikkens rolle for børn diagnosticeret med ADHD.

Som underviser har Kasper mange års erfaring med kurser i videnskabsteori og kvalitative metoder.

Kasper er særlig optaget af tværfaglighed og videnskabsteoretisk pluralisme.


Målgruppe

Kurset henvender sig til psykologer, der søger specialisering inden for voksenområdet, med plads til op til 40 deltagere. 


Deltagerform

Der vil være mulighed for online deltagelse. Vi anerkender, at online deltagelse ikke fuldt ud matcher oplevelsen ved fysisk nærvær, men tilbyder denne mulighed for fleksibilitet. 

Vi anbefaler alle der har mulighed for det, at deltage via fremmøde. Vi har samtidigt gode erfaringer med at facilitere hybrid deltagelse, for de kursister, der ønsker at deltage på denne måde. 

.

Pris

Pris for Kursus: 5.000 DKK i alt inklusiv forplejning.
Det er muligt at betale i rater for kursusgebyret med et tillægsgebyr på 30 kr. ved hver rate. Kontakt kaja@gropsykolog.dk for mere info.


Vejledning og godkendelse af produkt

Vejledning og godkendelse af produkt kan tilkøbes direkte hos underviseren selv. Han kan kontaktes på mortenhvenegaard@gmail.com
Pris for godkendelse af produkt: 1500 DKK

Pris for 3 gange ½times vejledning (herunder gennemlæsning af produkt inden vejledning): 3000 DKK

Dato, tid og sted

Kursus:

26. og 27. August 2024 ved Morten Hvenegaard
28. August 2024 ved Kasper Levin
Alle dage afholdes fra kl. 9:00 til kl. 16:00 i Odense på Grønløkkevej 8, 5000 Odense. Beliggende 20 minutters gang fra Odense Banegård med gode parkeringsmuligheder. Psykologernes specialistuddannelse

Vi er i proces vedrørende ansøgning om godkendelse hos Dansk Psykologforening. Du tilmelder dig med forbehold for at kurset godkendes.  Du vil modtage et kursusbevis hvis du er fremmødt og aktiv til 90 % af undervisningen.

Sprog: 

Undervisningen foregår på dansk.

Forplejning:

Der vil være forplejning i form af frokost, te og kaffe.