Gro Psykologpraksis behandlere

behandlere

COMPASSION FOKUSERET TERAPI

Én af de metoder og terapiretninger vi anvender i GRO-psykologpraksis er Compassion Fokuseret Terapi.
Effekten af Compassion Fokuseret Terapi er blevet undersøgt i mange forskningsstudier som især
peger på  at compassion fokuseret terapi er effektiv i forhold til arbejdet med depression, skyld og skam.

Terapien bygger på forskning inden for blandt andet neurovidenskab og evolutionær psykologi.

I Compassion Fokuseret Terapi arbejder vi med den indre kritiske stemme og selvkritik, der ofte kan føre til negative
tanker og følelser af utilstrækkelighed. Der arbejdes med at kultivere venlighed, accept og medfølelse over for sig selv og
andre som en vej til at skabe en sundere forbindelse til sig selv og andre.

Gro Psykologpraksis behandlere

Gro Psykologpraksis behandlereGro Psykologpraksis behandlerekkkk Gro Psykologpraksis behandlere

Læs mere om vores forskellige behandlingmuligheder

Gro Psykologpraksis behandlere

KAJA DREIØE

Autoriseret psykolog med
terapeutisk efteruddannelse

LÆS MERE

Gro Psykologpraksis behandlere

MATHILDE NØRGAARD

Psykolog

LÆS MERE

Gro Psykologpraksis behandlere

DORETE SAND

Psykoterapeut &
Sundhedsplejerske

LÆS MERE

PRISER

Priser v/ autoriseret Psykolog (Kaja)

Individuel terapi pr. time1200 kr.
Familierådgivning og parterapi pr. time1300 kr.
Individuel supervision pr. time1200 kr.
Gruppesupervision pr. time1300 kr.

Priser v/ Psykolog (Mathilde)

Individuel terapi pr. time1000 kr.
10% rabat for ledige og studerende  

Priser v/ Terapeut (Dorete)

Individuel terapi pr. time750 kr.
Familierådgivning og parterapi pr. time800 kr.
Individuel supervision pr. time750 kr.
Gruppesupervision pr. time800 kr.

Tværfaglig rådgivning med psykolog
og sundhedsplejerske pr. time
1300 kr.

OBS:

Parterapi og familierådgivning med flere deltagere kan ofte kræve et møde på 90 min.

Ved hjemmebesøg tillægges mindst 250 kr. pr. aftale.

Underretningspligt​

Som fagpersoner har vi skærpet underretningspligt. Det betyder, at vi er forpligtet til at underrette, hvis vi får kendskab til, at et barn udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare.

Afbud

Afbud skal ske på dagen senest 2 timer inden vores aftale. Såfremt dette ikke overholdes faktureres du 500 kr. for samtalen.

Tilskud

  • Sygesikring Danmark: Kaja samarbejder med sygesikring Danmark, hvor du kan få tilskud, hvis du er medlem.
  • Privat sundhedsforsikring: Tegnet privat eller gennem dit arbejde. Dækker ofte udgifter i forbindelse med psykologsamtaler. Vær opmærksom på, at dine børn også kan være dækket.
  • Fagforening: Nogle fagforeninger dækker helt eller delvist psykologsamtaler.
  • Lægehenvisning: Vi er ikke tilknyttet den offentlige sygesikring og tager derfor ikke imod lægehenvisninger.

Privatlivspolitik

Vi har tavshedspligt, derfor kræver det samtykke, hvis information fra samtalerne, skal deles med andre. Vi fører journal, som opbevares sikkert elektronisk. De gemmes i 5 år, hvorefter de vil blive slettet. Du har ret til på et hvert tidspunkt at få oplyst, hvilke data vi har om dig.